Συνδρομές

Τα πακέτα και οι τιμές ισχύουν έως τις 14/09.

1 ΜΗΝΑΣ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
40
  • Συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα
  • Όργανα

6ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
109
  • Όργανα

6ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
129
  • Συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα
  • Όργανα

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
169
  • Όργανα

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΙΑ 1 ΑΤΟΜΟ
199
  • Συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα
  • Όργανα